Blogs

Regelmatig krijg ik van mijn klanten de vraag in hoeverre de manier van bouwen in Spanje anders is dan bij ons in Nederland of België? Bij bestaande woningen wil men ook graag weten wat de verbouwingsmogelijkheden zijn, waardoor de constructie al snel ter sprake komt. Waar zijn die verschillen dan in terug te vinden? Tijd voor een nadere uitleg.

Binnen de EU zijn er algemene normen opgesteld waaraan de bouw moet voldoen. Hierbij valt o.a. te denken aan minimale isolatiewaarden qua temperatuur en geluid. Gedurende de ontwerpfase van een nieuw project of individuele villa houdt de architect al rekening met zowel deze normen als de regels die opgenomen zijn in het Spaanse bouwbesluit buiten de regelgeving per gemeente zoals bijv. de afstanden tot de perceelsgrens, maximale hoogtes, etc.

Klimaat

Hoewel de EU richtlijnen heeft opgesteld inzake de bouw, kunnen er binnen de individuele landen factoren zijn die aanpassingen in de uitvoering noodzakelijk maken (zonder afbreuk te doen aan de vereiste normen). Een warmer klimaat brengt automatisch een andere manier van isoleren met zich mee en de geologische gesteldheid van de bodem zorgt voor een afwijkende fundering. De daadwerkelijke bouw van een Spaanse woning bestaat eigenlijk uit 3 fases, t.w. de structuur, het metselwerk en de afwerking.

Structuur

De structuur vormt de basis van elke woning en begint om die reden al in de grond. De fundering van een Spaanse woning bestaat uit gewapend beton waarin tevens de voeten van de diverse pilaren zijn opgenomen.

Deze fundering wordt niet alleen aangebracht ter plaatse waar de muren komen, maar wordt tevens op diverse plaatsen onderling verbonden om zodoende een solide en stabiel geheel te krijgen. Middels bekisting worden de pilaren, eveneens van gewapend beton, opgetrokken en vervolgens verbonden met de verdiepingsvloer.

De verdiepingsvloer is opgebouwd uit voorgevormde betonbalken, waarbij overheen een wapening wordt aangebracht, waarna via de bekisting de betonvloer wordt gestort. De structuur bestaat om die reden uit de fundering, de pilaren en de vloeren en vormt één massief geheel van gewapend beton.

Metselwerk en isolatie

Als de structuur klaar is, begint men met het metselwerk. Men werkt hierbij van binnen naar buiten. Van binnenuit metselt men als eerste het buitenblad van de spouwmuur, waarbij uiteraard de sparingen voor ramen en deuren worden meegenomen. Als het buitenblad klaar is, brengt men de verplichte isolatie aan. Over het algemeen wordt de isolatie ‘geprojecteerd’ waarbij men onder hoge druk een soort kunststof schuim (pur) aanbrengt. Voordeel hiervan is, dat er geen plekje overgeslagen kan worden en de spouwmuren derhalve optimaal geïsoleerd worden. Vanwege het zonnige Spaanse klimaat tracht men de warmte zoveel mogelijk buiten te houden en daarom wordt de isolatie aangebracht aan de binnenzijde van het buitenblad van de spouwmuur, waar men in Nederland en België het binnenblad isoleert om de warmte juist binnen te houden.

Afwerking

Nadat ook de rest van het metselwerk klaar is, worden de leidingen en bedradingen voor water en elektra aangelegd. Alles wordt in de muren gefreesd of in de vloer verwerkt. Als de dekvloer is gestort, worden de tegels aangebracht. Vloeren worden in Spanje over het algemeen afgewerkt met plavuizen/tegels. Tegenwoordig zijn er zelfs tegels met houten look en structuur die zowel binnen als buiten kunnen worden gebruikt. Voordeel van het niet voor komen van nachtvorst aan de Costa Blanca is, dat binnen-tegels ook doorgetrokken kunnen worden op de terrassen maar dan de anti-slip versie.

Als de kozijnen geplaatst zijn, meestal van aluminium en altijd voorzien van dubbel glas en indien gewenst veiligheidsglas, volgt de rest van de afwerking zoals het spuiten van de binnenwanden en het schilderen van de buitengevel. Vrijwel alle ramen worden uitgerust met (rol)luiken of speciaal zonwerend glas om de zon en dus de warmte buiten te kunnen houden.

TIP: Zorg voor goede begeleiding

Zoals ook voor de aankoop van een bestaande woning of een woning binnen een project geldt, gaat dit zeker en wellicht nog meer op bij de bouw van uw eigen villa onder de Spaanse zon. Bouwbedrijf Daan Groen zorgt voor een goede begeleiding en al uw vragen bespreken wij, zodat uw persoonlijke woonwensen op de juiste manier ‘vertaald’ worden in het ontwerp van uw villa dat door een professioneel team zal worden gerealiseerd.